Firma Claim

Subheadline H2

1 regio, 1 beleid, 1 doel - samen de toekomst in

Welkom op deze website. Hier vindt u alle informatie over knowlinx - de 4 prioritaire projecten van de Stadsregio Parkstad Limburg op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer (OV), die in de komende jaren gezamenlijk met de partners aan Nederlandse en Duitse kant aangepakt worden:

 1. Passage Landgraaf
  Aanleg van een passeerspoor ter hoogte van Landgraaf
 2. Thalinx
  Intercity verbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen HST
 3. Via Avantis
  Directe spoorverbinding (Maastricht – Heerlen –) Kerkrade – Avantis – Aachen HST
 4. Power Up
  Aanleg van dubbelspoor en elektrificatie Heerlen – Herzogenrath
Hoezo nieuwe verbindingen?

Het grensoverschrijdend werken en winkelen heeft al een lange traditie in deze regio. Maar ook de gemeenschappelijke ontwikkeling van nieuwe technologieën, onderwijs, toerisme, cultuur en recreatie – dus de uitbouw van de economische kracht van de regio – wordt steeds belangrijker.

Daarom werken de Stadsregio Parkstad Limburg en de StädteRegion Aachen al sinds jaren nauw samen en zijn op dit moment bezig met de oprichting van een EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking), om een aantrekkelijke locatie te blijven in de internationale concurrentieslag tussen de regio’s en samen met de andere delen van de Euregio Maas–Rijn tot een Europese toptechnologie-metropoolregio te groeien. Voor de komende jaren zijn rond de RWTH Aachen (Rhein-Westfälische Technische Hochschule Aachen) heel wat ontwikkelingen gepland. Daardoor krijgt de hele regio alle kansen om de economie een flinke impuls te geven

Daarvoor is goede bereikbaarheid een centrale voorwaarde. Een aantrekkelijk grensoverschrijdend openbaar vervoerssysteem, met een fijnmazig netwerk van verbindingen speelt daarbij een centrale rol. Hoewel goede binnenlandse bus- en treinverbindingen en transeuropese HST-verbindingen - zoals vanuit Aachen met de Thalys en ICE - in de regio’s inmiddels een vanzelfsprekendheid zijn, vertoont het grensoverschrijdende vervoersaanbod in ónze regio nog aanzienlijke lacunes, met name als het gaat om het feedervervoer naar het HST-net, de spoorverbindingen tussen de stedelijke knooppunten, de spoorverbindingen tussen de technologie-regio's zoals ELAt (Eindhoven Leuven Aachen triangle) en de diverse universiteiten, maar ook de verbindingen binnen de grensoverschrijdende regio Parkstad-Aachen.

De partners aan beide kanten van de grens zijn het erover eens dat, gelet op de economische kansen voor de toekomst en het feit dat de regio Parkstad-Aachen vandaag de dag 800.000 inwoners telt, het onvoorstelbaar is dat het transeuropese HST-net en het Nederlandse IC-net op nog geen 15 kilometer afstand van elkaar verwijderd liggen maar er geen directe verbinding is.

Met knowlinx, de 4 prioritaire projecten van Parkstad Limburg, wordt dit opgelost.

Hoe pakken we dit aan?

Wij zijn al onderweg! In maart 2008 hebben alle verantwoordelijke bestuurders, waaronder de toenmalige Nederlandse Minister voor Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings en zijn toenmalige collega uit Nordrhein-Westfalen, Oliver Wittke, in Eindhoven een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee ze uitdrukkelijk hun steun verlenen aan de totstandkoming van een directe IC-verbinding tussen Eindhoven, Heerlen en Aachen.

Vervolgens hebben de ministers en alle politieke bestuurders uit de regio's in juni 2008 in Maastricht een tweede intentieverklaring getekend, waarin alle belangrijke projecten op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn voor de toekomst vermeld staan. Uiteraard staan de 4 knowlinx-projecten daar ook in.

Op basis van deze brede politieke steun hebben de Provincie Limburg en Parkstad Limburg in het kader van de Regiodialoog ter zake prestatieafspraken gemaakt waarin gedetailleerd is vastgelegd hoe de 4 projecten gezamenlijk met de partners op Duitse kant worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er een stuurgroep en een taskforce operationeel en verschillende grensoverschrijdende werkgroepen op projectniveau zijn bezig met de uitvoering.

Gefinancierd worden de knowlinx-projecten op Nederlandse kant gezamenlijk door het Rijk (besluiten uit de Initiatiefnota Koopmans-Cramer), de Provincie Limburg (Agenda Treinverkeer Limburg) en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Lees meer over de actuele stand van zaken in de rubriek nieuws en de projectpagina's op deze website.

knowlinx: a smart connection

 

News

12.07.2012

RWTH bouwt onderzoekinstituut

AKEN – De technische universiteit Aken (RWTH) heeft 40 miljoen euro subsidie gekregen voor het bouwen van een onderzoekscentrum op haar nieuwe campus.
 [meer...]


09.07.2012

Intercity tussen Heerlen en Aken rijdt eind 2013

De intercity die de provincie en de regio Parkstad tussen Heerlen en Aken willen laten rijden, komt er waarschijnlijk vanaf december 2013.
 [meer...]


05.07.2012

Vaals wil studentenstad zijn

Vaals sluit binnenkort een overeenkomst met een Duitse investeerder voor de bouw van ruim tweehonderd studentenwoningen aan het Von Clermontpark. Het wooncomplex past perfect in Vaals' voornemen zich te profileren als woonplaats voor studenten uit Aken.
 [meer...]


Alle recente en oudere nieuws vindt u in het nieuwsarchief in de rubriek infocenter.