Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Het belang voor Parkstad en Nederland

De ontwikkelingen op het terrein van grensoverschrijdend openbaar vervoer zijn van groot belang voor de toekomst van de Stadsregio Parkstad Limburg. Uit eerdere rapporten bleek al dat de toekomst van Limburg – en dus ook van Parkstad – niet alleen in de rest van Nederland maar juist óók over de grens ligt. En daar zal uiteraard ook de BV Nederland van profiteren.

Daar waar in de Stadsregio Parkstad Limburg sprake is van een krimpende bevolking met alle gevolgens voor de arbeids- en huizenmarkt is in de stad en de regio rondom Aachen nog steeds sprake van forse groei. Parkstad Limburg kan profiteren van deze ontwikkelingen vlak over de grens, maar dan dient zij wel voortvarend te investeren in verbetering van het openbaar vervoer. Iedereen is het erover eens dat krimp niet alleen een probleem is maar ook kansen voor de toekomst biedt. Kansen die dan wel benut moeten worden.

Parkstad in beeld

Ga hier naar de YouTube-Channel van de stadsregio Parkstad Limburg voor films over alle belangrijke thema's en ontwikkelingen in de grensoverschijdende regio.

Regioprogramma Parkstad Limburg

Naar een duuzaam vitale regio: ambities, strategie en projecten van de stadsregio Parkstad Limburg. Vastgesteld door de Parkstadraad.

Download hier het hele document.

Een duidelijk signaal

De toekomst van Limburg ligt over de grens. Bekijk hier het rapport van de Commissie Hermans over de kansen van de regio.

Titel Rapport Commissie Hermans