Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Zo gaat het gebeuren!

De Provincie Limburg en Parkstad Limburg zijn het erover eens dat knowlinx – de 4 prioritaire projecten – nu zo spoedig mogelijk gerealiseerd moeten worden. Om dit samen met alle partners mogelijk te maken, hebben ze in het kader van de Regiodialoog sluitende prestatie afspraken gemaakt, waarin de taakverdeling, maatregelen, tijdsplanningen en de betreffende partners per project zijn vastgelegd.

De actuele stand van zaken vindt u in de nieuws-sectie en op den projectenpagina's op deze website

 

 

Meer weten over de Regiodialoog?

Alle informatie, ook over de andere onderdelen van de Regiodialoog Parkstad Limburg, vindt u op de website van Stadsregio Parkstad Limburg.