Firma Claim

Subheadline H2

 • NL
 • EN
 • DE
 • FR

colofon / disclaimer

De knowlinx-website is een produkt van de regio Parkstad Limburg en de gemeente Heerlen.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Parkstad Limburg
Postbus 200
6400 AA Heerlen
Nederland/Niederlande
t: +31 (0) 45 570 01 60
e: info@knowlinx.eu

Technische realisatie en layout:

www.conceptwise.de
www.2pep.nl

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De auteurs dragen geen verantwoordelijkheid  voor de inhoud van externe websites die via links vanuit deze site kunnen bereikt worden en bevestigen geen invloed te hebben op externe websites die via links vanuit deze site bereikt kunnen worden .

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van stellwerk bv.

Het merendeel van de gebruikte afbeeldingen en fotos zijn eigendom van stellwerk bv.

Van alle andere afbeeldingen en foto's - mits niet anders vermeld - rust het copyright bij:

 • RWTH Aachen
 • AVV GmbH
 • Parkstad Limburg
 • Avantis NV
 • Gemeente Heerlen
 • Stadt Aachen
 

© 2008 knowlinx colofon / disclaimer / contact

 • colofon / disclaimer / contact
 • contact