Firma Claim

Subheadline H2

12.07.2012

RWTH bouwt onderzoekinstituut

AKEN – De technische universiteit Aken (RWTH) heeft 40 miljoen euro subsidie gekregen voor het bouwen van een onderzoekscentrum op haar nieuwe campus.

In het Centre for biohybrid medical systems zullen straks middelen worden ontwikkeld die de functionaliteit en levensduur van implantaten verbeteren en verlengen. De bouw van het nieuwe instituut, drie hallen en ruim 3840 vierkante meter groot, moet eind dit jaar beginnen. Ingebruikname is voorzien voor januari 2015. Het Centre for biohybrid medical systems, of kortweg CBMS, gaat werk bieten aan zeventig wetenschappers.

Volgens Thomas Schmitz - Rode, coördinator van het CBMS, zullen de kennis en producten die in 'zijn' instituut worden ontwikkeld, in belangrijke mate bijdragen aan beperking van de, met de vergrijzing, oplopende kosten van de zorg.

"We worden steeds ouder, onder meer dankzij betere medische technologie. Implantaten of apparatuur die een orgaan ondersteunen wanneer dat dreigt uit te vallen. Die apparaten hebben echter niet het eeuwige leven. Vaak zie je, vroeger of later, afstoting door het lichaam of een andere complicatie. Dat zijn dure ingrepen. Als we de functionaliteit en levensduur van stents, hartklappen of bypass kunnen verlengen, valt er veel te winnen. Mensen leven langer gezond en er zal minder vaak geopereerd hoeven te worden", schetst Schmitz - Rode.

In de drie hallen van het CBMS zal straks door biologen, natuurwetenschappers, technisch ingenieurs en artsen gezamenlijk worden gewerkt aan innovatie op drie specifieke terreinen: hart- en vaatziekten, kanker en longaandoeningen.

Schmitz - Rode noemt aderverkalking als voorbeeld. "In zo'n geval is een bypass vaak de oplossing. Vooral in dunnere bloedvaten, zoals in je benen, slibt die nogal eens dicht. Wij werken nu aan een buiten het lichaam, uit eigen bloedcellen opgekweekte bypass, waarbij dat niet zo gemakkelijk kan gebeuren."

Als het gaat om kanker, heeft de CBMS - coördinator goede hoop succes te boeken met het via nanotechnologie gerichter bestrijden van tumoren.

Ver is de RWTH ook met de ontwikkeling van een kustlong die, zo is de bedoeling, als implantaat ingebracht wordt bij patiënten met longziektes als COPD.

(Bron: Limburgs Dagblad, 12.07.2012)