Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Passage Landgraaf › maatregelen

Ter hoogte van het station Landgraaf wordt op het traject Heerlen – Herzogenrath een tweede spoor van meer dan 1000 meter aangelegd. Daardoor wordt het in de toekomst mogelijk dat treinen met elkaar kunnen kruisen en goederentreinen door passagierstreinen kunnen worden ingehaald. In de planningen mee genomen wordt een latere verplaatsing van het station Landgraaf naar de brug Streeperstraat (bekijk hier de locatie). De bedoeling daarvan is een optimale multi-modale verknoping (trein-bus-fiets-voet-auto) te realiseren.

Aan de Duitse kant wordt tegelijkertijd het station Herzogenrath uitgebouwd, hier wordt fors in capaciteitsuitbreiding en nieuwe perrons voor het grensoverschrijdend spoorvervoer geïnvesteerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 5,8 miljoen euro.
De samenwerkende partners verwachten verdere financiering voor het dubbespoor tot aan de grens van Nederland zodat in 2013 de spoorverdubbeling aan Duitse zijde kan worden gerealiseerd.

Meer weten over Landgraaf?

Ga dan naar de website van de gemeente.