Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Thalinx › maatregelen

 

Doorrijden naar Aachen

Diverse technische aanpassingen zijn nodig om een bestendige en effectieve exploitatie van IC - treinen naar de RWTH - campus en het HST - station in Aachen te garanderen.

Deze aanpassingen omvatten onder meer een spoorverdubbeling en elektrificatie tussen Heerlen (NL) en Herzogenrath (D) (zie ook project "Power Up") en de aanleg van het passeer spoor op station Landgraaf.

Hiervoor staat inmiddels een deel van het geld vanuit het Rijk (initiatiefnota Koopmans-Cramer) ter beschikking.

Voordat het dubbelspoor inclusief elektrificatie tot aan station Herzogenrath klaar is, wordt als eerste fase van de realisatie een Intercity tussen (Eindhoven-) Sittard en Aachen voorbereid en die in Sittard een directe aansluiting op het overige Nederlandse Intercity netwerk heeft.

NS en DB samen bereiden nu op basis van dienstregeling - onderzoeken de invoering van deze lijn voor.

 

Integrated Marketing

Een nieuw hoogwaardig grensoverschrijdend product vereist een krachtige internationale marketing. Daarom is het de bedoeling om voor, tijdens en na de start van de verbinding gezamenlijk een professionele marketingcampagne aan beide zijden van de grens voor de "Thalinx" op te zetten.

Integrated Ticketing

Om het product ook qua tarieven zo aantrekkelijk mogelijk te maken, moet het ticket-systeem simpel, begrijpelijk en geïntegreerd zijn.

"Simpel" betekent dat tickets zowel via het web als bij iedere ticket-automaat aan beide zijden van de grens te koop moeten zijn. 

"Begrijpelijk" betekent dat de tariefstructuur transparante categorieën kent en dat de reiziger zich niet hoeft te verdiepen in complexe en separate tariefsystemen.

"Geïntegreerd" betekent dat er voor de tarieven een territoriale en multimodale integratie wordt bereikt . Dat betekent wat ons betreft dat tickets voor de "Thalinx" ook geldig zijn voor het OV (trein en bus) in de start- en bestemmingsregio.

Een "quick-win" kan de uitbreiding van de geldigheid van het euregioticket ook op de trajecten Heerlen – Sittard – Roermond en Maastricht – Sittard zijn. De omzetting daarvan wordt op dit moment al voorbereidt.

 

Yes, we can!

Op 13 juni 2007 vond de eerste rit plaats van een Duitse ICE trein naar Nederland plaatsgevonden. Naar aanleiding van de ProVada zijn vertegenwoordigers uit de regio Parkstad-Aachen van Aachen HST via Heerlen en Eindhoven zonder problemen naar Amsterdam gereden – waarmee de de technische haalbaarheid werd aangetoond. In Amsterdam heeft minister Camiel Eurlings zijn steun voor ons initiatief uitgesproken.

Bekijk hieronder de foto's van deze speciale rit.