Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Intercity Verbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen HST

Als gevolg van het positieve resultaat (120% kostendekkingsgraad) uit de business case studie HSTconnect blijkt dat op korte termijn de verbinding tussen de twee ELAt toptechnologische regio’s Eindhoven en Aachen kan worden gerealiseerd door de bestaande Intercity (IC) verbinding Randstad - Eindhoven - Heerlen te verlengen.

Deze verbinding, die onder de naam "Thalinx" naar de RWTH-Campus en het HST-station in Aachen gaat rijden en daar een cross-platform overstap naar de Thalys en ICE  krijgt, vormt een belangrijk onderdeel van het transnationale Interreg IV-B project "RoCK - Regions of Connected Knowledge" dat op oktober 2008 werd goedgekeurd. Binnen dit project werken de projectpartners nauw samen met de vervoerders om zo snel mogelijk tot realisatie te komen. De bedoeling daarbij is ook, deze IC-verbinding naar het HST-station in Aachen (en ook verdere lijnen naar Düsseldorf en andere buitenlandse HST-stations) stevig in de nieuwe concessie Hoofdrailnet (HRN) vanaf 2015 te verankeren. Met de goedkeuring van een desbetreffende Kamermotie (Mastwijk-Anker) op 22 april 2010 werd hiervoor een eerste mijlpaal bereikt. De tweede was het resultaat van een studie naar de juridische randvoorwaarden op basis van de Europese en Duitse wet- en regelgeving: Er zijn geen belemmeringen!

Om een duurzame en effectieve exploitatie van de IC-treinen naar het HST-station in Aachen uiteindelijk mogelijk te maken, moeten er – naast de al geplande aanleg van het passeerspoor in Landgraaf – diverse technische aanpassingen worden gedaan. Er is onder meer een spoorverdubbeling en elektrificatie nodig tussen Heerlen en Herzogenrath. Daarom wordt als eerste fase van de realisatie een Intercity tussen (Eindhoven –) Sittard en Aachen gehanteerd, die in plaats komt van één van de huidige Intercity's en die in Sittard een directe aansluiting op het overige Nederlandse Intercitynetwerk heeft. Samen met NS en DB wordt nu op basis van dienstregelings-onderzoeken de invoering van deze lijn voorbereidt. Ook deze eerste stap vergt een spoorverbetering tussen Heerlen en Landgraaf. Ook daarvoor staat inmiddels geld vanuit het Rijk (initiatiefnota Koopmans-Cramer) ter beschikking.

Project Partners en Weblinks

Binnen dit project werken de volgende partners samen:

 

 

Thalinx als onderdeel van de concessie HRN 2015

Op 22 april heeft de Tweede Kamer de motie Mastwijk-Anker aangenomen en daarmee de opname van buitenlandse HST-stations vlak bij de grens (o. a. Aachen, Düsseldorf en Luik) in de concessie Hoofdrailnet (HRN) vanaf 2015 besloten. Integraal onderdeel daarvan is ook de IC-verbinding (Randstad –) Eindhoven – Heerlen – Aachen ("Thalinx"). Bekijk hier een schets van de grensoverschrijdende uitbreiding van de toekomstige concessie op basis van de motie.

De Business-Case studie

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de IC-verbindingen Eindhoven – Duitsland.

Goede aansluiting

De 4 prioritaire projecten worden in nauwe samenwerking met de Duitse partners, met name het AVV, de openbaar vervoersautoriteit in de regio Aachen, aangepakt. Bekijk hier de spoorplannen van het AVV voor de regio ("mobile region 2020") inclusief de gemeenschappelijke grensoverschrijdende projecten.

Steun uit Europa