Firma Claim

Subheadline H2

 • NL
 • EN
 • DE
 • FR

Via Avantis › effecten

 • Vooral via de Avantis-verbinding krijgt de Stadsregio Parkstad Limburg een uitstekende openbaar vervoersverbinding met de RWTH Aachen en de nieuwe RWTH-campussen en de 20.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen die daar de komende jaren ontstaan
 • Er ontstaat een snelle, directe verbinding tussen de kennisinstituten in Eindhoven, Aachen en op Avantis.
 • Avantis zal - als “vierde campus” - met haar directe spoorverbinding een aanzienlijk deel van de bedrijvigheid en dan met name spin-offs en high-tech productiefaciliteiten vanuit de RWTH campussen opvangen.
 • Op Avantis komt het eerste Europese academisch ziekenhuis van het Universitätsklinikum Aachen en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De Via Avantis zal de verbinding verzorgen naar Aachen en Heerlen en daarmee de medewerkers en de patiënten vervoeren.
 • Door de campusontwikkelingen komen er 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen en naar verwachting rond 25.000 nieuwe inwoners in Aachen. Aachen heeft onvoldoende grond ter beschikking om nieuwe (hoogwaardige) woonruimte te bouwen; dit biedt kansen voor de woningmarkt in de Stadsregio Parkstad Limburg. De Via Avantis is daarvoor de centrale randvoorwaarde.
 • Het is gebleken dat een spoorverbinding met Aachen en Heerlen een harde eis is voor andere bedrijven om zich op Avantis te vestigen.
 • De Via Avantis zorgt voor een feitelijke verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Aachen en levert op die manier een bijdrage aan de oplossing van capaciteitsproblemen op de bestaande (enkelsporige) spoorlijn Heerlen – Herzogenrath.

Eerste Europees universiteitsziekenhuis is haalbaar!

Bekijk hier de gezamenlijke verklaring en hier de bijbehorende presentatie van het Universitätsklinikum Aachen en het Academisch Ziekenhuis Maastricht over de positieve resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de plannen voor de oprichting van de vestiging op Avantis.

De knowlinx-projecten binnen de EGTS-ambities

Stadsregio Parkstad Limburg en StädteRegion Aachen zijn bezig met de oprichting van een gezamenlijke EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). Daarin opgenomen zijn ook de 4 knowlinx-projecten. Download hier de desbetreffende informatieflyer.