Firma Claim

Subheadline H2

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Via Avantis › tijdsplanning


Doelstelling

De nieuwe spoorlijn Via Avantis kan in 2016 gereed zijn, zodat per december 2016 (dienstregelingsperiode 2017) de eerste treinen kunnen rijden.

Stand van Zaken

Een studie met betrekking tot de dienstregelingstechnische en infrastructurele inpassing (opdrachtgever: AVV) van de nieuwe lijn is klaar. Tevens heeft een quickscan in opdracht van de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg plaats gevonden naar de ruimtelijk-economische potentie van de Via Avantis.
Op basis van de positieve resultaten uit deze studies en de recente politieke besluiten in het Limburgs Parlement (Stateninitiatief “Agenda Treinverkeer in Limburg”) en de Tweede Kamer (Initiatiefnota Koopmans-Cramer “De grenzen voorbij”) om middelen ter beschikking te stellen voor het Nederlandse deel van het traject, werken de partners in de komende tijd de plannen voor de infrastructuur en de exploitatie verder uit.
Ook worden de Duitse partners ondersteund om de financiering voor het Duitse deel van het traject rond te krijgen. Aan Duitse zijde wordt hiervoor op dit moment een IGVP (Integrierte Gesamtverkehrsplanung) opgesteld.

Het positief financieringsbesluit is besloten. De financiering op Duitse kant is klaar.

Actueel nieuws over de voortgang van het project vindt u ook in de rubriek Infocenter

Meer weten over Aachen?

Ga dan naar de website van de stad. 

Meer weten over Kerkrade?

Ga dan naar de website van de gemeente.

Meer weten over Heerlen?

Ga dan naar de website van de gemeente.